Σαββατοκύριακo
20-21  Ιούλιος 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3226RSS FEED
Οι άνδρες, η ηλικία τους και η σχέση με προβλήματα γονιμότητας, σύλληψης και αποβολών
09/11/2018

Οι άνδρες μετά από την ηλικία των 35 ετών αρχίζουν να έχουν σημαντική μείωση των δυνατοτήτων τεκνοποίησης.

Οι πιθανότητες εγκυμοσύνης και ο κίνδυνος αποβολής αυξάνονται, όταν ο πατέρας είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 35 ετών.

Οι δυνατότητες τεκνοποίησης μειώνονται σημαντικά μετά την ηλικία των 35 ετών όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άνδρες.

Η επίδραση της ηλικίας της μητέρας στις δυνατότητες τεκνοποίησης και για τον κίνδυνο αποβολής είναι καλά γνωστές μέχρι σήμερα. Ωστόσο ο ρόλος της ηλικίας του πατέρα δεν έχει ξεκαθαριστεί και αποτελεί επίμαχο θέμα.

Υπάρχουν αρκετές έρευνες, που έδειξαν ότι με την αύξηση της ηλικίας των ανδρών, από δεκαετία σε δεκαετία, παρατηρείται συνολική μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων και χειροτέρευση της ποιότητας τους. Όμως δεν υπήρξε έως πρόσφατα κλινική απόδειξη, ότι σε άνδρες η μεγαλύτερη ηλικία έχει άμεση επίδραση στη γονιμότητα ενός ζευγαριού.

Οι γιατροί πίστευαν ότι σε ζευγάρια που ο άνδρας ήταν ηλικιωμένος, ο χρόνος που χρειαζόταν για να επιτευχθεί η σύλληψη ήταν μεγαλύτερος. Είχαν επίσης εμπειρικά την άποψη ότι σε ζευγάρια με ηλικιωμένους άνδρες, ο κίνδυνος αποβολής ήταν μεγαλύτερος. Ωστόσο, η επιστημονική τεκμηρίωση των κλινικών αυτών εντυπώσεων δεν υπήρχε.

Γάλλοι γιατροί από το Παρίσι, χάρις σε μια ευρεία καλά σχεδιασμένη έρευνα που διεξήγαγαν σε 12.200 ζευγάρια, έδειξαν ότι η ηλικία του ανδρός παίζει σημαντικό ρόλο για την τεκνοποίηση. Όλα τα ζευγάρια παρακολουθούνταν για προβλήματα στειρότητας σε ειδικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Παρίσι (Eylau) για 5 περίπου χρόνια. Για τη θεραπεία του προβλήματος αναπαραγωγής, που είχαν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI).

Τα αποτελέσματα των Γάλλων γιατρών έδειξαν, ότι ήδη από την ηλικία των 35 ετών, οι βιολογικές αλλαγές στον άνδρα μειώνουν σημαντικά τις δυνατότητές του να επιφέρει κύηση στη γυναίκα. Παράλληλα, από την ίδια ηλικία αυξάνονται και οι πιθανότητες αποβολής. Μετά την ηλικία των 40 ετών στους άνδρες, τα προβλήματα αναπαραγωγής (δυνατότητες σύλληψης και κίνδυνος αποβολής) αυξάνονταν ακόμη περισσότερο.

Επιβεβαιώθηκε επίσης από τα ευρήματά τους, ότι η αύξηση της ηλικίας της γυναίκας μειώνει τις πιθανότητες της να μείνει έγκυος ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής. Οι αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης της ηλικίας της γυναίκας για την αναπαραγωγή άρχισαν να φαίνονται ήδη από την ηλικία των 35 ετών.

Τα προβλήματα αναπαραγωγής, λόγω ηλικίας σε άνδρες και γυναίκες δυσκόλευαν επίσης περισσότερο τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι οποίες παρουσίαζαν κάτω από τις συνθήκες αυτές λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Φαίνεται λοιπόν ότι όπως στις γυναίκες υπάρχει ένας βιολογικός κύκλος που επηρεάζει την αναπαραγωγή, έτσι και στους άνδρες υπάρχει ανάλογη κατάσταση, που αρχίζει να έχει επιπτώσεις τουλάχιστον από την ηλικία των 35 ετών.

Οι Παριζιάνοι γιατροί πιστεύουν ότι ένας σοβαρός λόγος για τα προβλήματα γονιμότητας που παρατηρούνται στους άνδρες, από την ηλικία των 35 ετών είναι βλάβες που δημιουργούνται στο DNA των σπερματοζωαρίων.

Τα συμπεράσματα της πρωτοποριακής αυτής έρευνας έχουν μεγάλη σημασία για ζευγάρια που επιθυμούν να κάνουν παιδιά. Οι γυναίκες αλλά τώρα και οι άνδρες πρέπει να γνωρίζουν για τους κινδύνους της ηλικίας και για το πρόβλημα της αναπαραγωγικής γήρανσης. Ιδιαίτερα οι άνδρες χρειάζεται πλέον να αποβάλουν την εντύπωση ότι ο χρόνος δεν επηρεάζει τις δυνατότητες γονιμοποίησης που έχουν.

Σε ζευγάρια με πρόβλημα στειρότητας, όπου ο παράγοντας ηλικία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, πρέπει να προσφέρονται όλες οι ευκαιρίες που δίνει η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία για γονιμοποίηση.

Εκτός από την ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) για την υποβοήθηση της αναπαραγωγής χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι όπως η τεχνητή γονιμοποίηση (IVF) και η επιλεκτική τοποθέτηση σπερματοζωαρίου απευθείας εντός του ωαρίου (ενδοκυτοπλασμική έγχυση σπέρματος, ICSI).

 

https://www.medlook.net/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/2458-2018-10-01-07-20-26.html