Δευτέρα
26 Φεβρουαρίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4908RSS FEED
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ«Δράση για το κλίμα» από την ΕΕ
21/06/2014

Την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης έργων δράσης για το κλίμα έγινε γνωστό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του προγράμματος LIFE θα διαθέσει 44,26 εκατ. ευρώ το 2014 για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κ. Connie Hedegaard, ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε: «Tο νέο πρόγραμμα LIFE για τη δράση για το κλίμα διαθέτει περισσότερα κονδύλια από κάθε άλλη φορά για καινοτόμα έργα στον τομέα του κλίματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θα βοηθήσει να εφαρμοστούν στην πράξη πρωτοποριακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα οι ήδη υπάρχουσες λύσεις σχετικά με το κλίμα».

«Τα κονδύλια αυτά θα συμβάλουν, επίσης, στην επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα. Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης και έργα βέλτιστων πρακτικών», πρόσθεσε η Επίτροπος.

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα χορηγήσει 864 εκατ. ευρώ σε δράσεις για το κλίμα κατά την επόμενη επταετία.

Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, σύμφωνα με την Επιτροπή.