Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΣχιστολιθικό αέριο: Περιβαλλοντική μελέτη πριν από κάθε νέο έργο
11/10/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε, υιοθετώντας μια τροπολογία της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα ή την εξόρυξη με υδραυλική ρωγμάτωση μη συμβατικών υδρογονανθράκων να υπόκεινται σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης μέτρα πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων και για την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία διαβούλευσης.

Η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφαρμόζεται τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα. Καθορίζει κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται στις εθνικές αρχές για την αξιολόγηση ή έγκριση ενός έργου. Η νομοθεσία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων, που κυμαίνονται από γέφυρες μέχρι εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής χοίρων.

Σχιστολιθικό αέριο: υποχρεωτική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων

Η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει έργα φυσικού αερίου όπου εξορύσσονται τουλάχιστον 500,000 κυβικά μέτρα τη μέρα. Πολλά έργα σχιστολιθικού αερίου αποδίδουν λιγότερο λόγω της διαδικασίας ρωγμάτωσης των βράχων και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται σε μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων. Οι ευρωβουλευτές θέλουν αυτό να καταστεί υποχρεωτικό, ανεξαρτήτως της ποσότητας που εξορύσσεται, για όλες τις έρευνες και εκμεταλλεύσεις μη συμβατικών υδρογονανθράκων (σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, "συμπαγές αέριο" (μεθάνιο που προέρχεται από γαιάνθρακες) κτλ.), συμπεριλαμβανομένων των έργων σχιστολιθικού φυσικού αερίου για την φάση στην οποία χρησιμοποιείται η τεχνική της ρωγμάτωσης των βράχων.

Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων

Η νομοθετική πρόταση περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων. Στις τροπολογίες των ευρωβουλευτών επισημαίνεται ότι οι εμπειρογνώμονες πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, την εμπειρία και τις τεχνικές γνώσεις για να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Πρέπει να είναι ικανοί να εργάζονται με έναν επιστημονικώς αντικειμενικό τρόπο και ανεξάρτητοι από τον κύριο του έργου ή τις δημόσιες αρχές.