Τρίτη
19 Ιουνίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2829RSS FEED
ΚΑΙ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΕΣΠΑ: Συμμετοχή χωρίς εγγυητική
11/01/2017

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Μπαίνει σε λειτουργία ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός, ο οποίος εξασφαλίζει αποκλειστικά στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται.

Το ποσό αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Χάρη σε αυτό τον νέο μηχανισμό, δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η σύμβαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού υπογράφηκε,χθες, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κύριον Κώστα Βαρλαμίτη, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ του Υπουργείου,κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, και τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ, κύριο Θωμά-Φωκίωνα Αλγιανάκογλου. Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account).

Με την υπογραφή της σύμβασης υλοποιείται στην πράξη η σχετική υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2016.

Δηλώσεις Αλέξη Χαρίτση

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριος Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε σχετικά με το ρόλο και τη χρησιμότητα του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού τα εξής:

«Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας νέος, καινοτόμος μηχανισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χωρίς καταβολή εγγυητικής επιστολής, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτή η υποχρέωση αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους. Η πρωτοβουλία μας λοιπόν υπηρετεί εκείνο που εξαρχής είχαμε εξαγγείλει: το άνοιγμα των προγραμμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου, της Ειδικής Γραμματείας που είχε αναλάβει όλη τη διαδικασία εκπόνησης της συγκεκριμένης πρότασης, καθώς επίσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ενδιάμεσου φορέα των προγραμμάτων, του ΕΦΕΠΑΕ, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενέργειες που προωθούμε, ενισχύουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και ιδίως στις μικρομεσαίες ε Δηλώσεις Κώστα Βαρλαμίτη.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κύριος Κώστας Βαρλαμίτης, σε δηλώσεις του, μίλησε για νέες μορφές ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και πρόβαλε την καλή συνεργασία των εμπλεκομένων στη σχετική πρωτοβουλία, δήλωσε συγκεκριμένα::«Χρειάζεται δημιουργική σκέψη και νέες μορφές ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε όλα τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, είτε επιστημονικά, είτε τεχνολογικά, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις νέες μορφές και φυσικά να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας και χαιρόμαστε ως Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που συμβάλλαμε και εμείς σε αυτή τη δράση, με σκοπό πάντα να επιταχυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχει ανάγκη ο τόπος».


Βlog:marina anastas,kourbela

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης