Τρίτη
21 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4020RSS FEED
Υποξεία χρόνια μηνιγγίτις
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

Ορίζεται έτσι η μηνιγγίτιδα με διάρκεια πάνω από δύο εβδομάδες (υποξεία μηνιγγίτης) ή με διάρκεια πάνω από 30 ημέρες (χρόνια μηνιγγίτης)

Οφείλετε σε λοιμώξεις και όχι π.χ. σε νεοπλασίες.

Η διάγνωση γίνεται με ανάλυση εγκεφαλονωτιαίου υγρού – κατόπιν εξέτασης του εγκεφάλου με CTS ή MRI

Θεραπεία: υποκείμενο νόσημα

ΑΙΤΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

Λοιμώδη à Ιοί – Μικρόβια – Μύκητες – Παράσιτα

Μη λοιμώδη à Διηθήσεις μηνιγγίων από νεοπλασίες  ( λέμφωμα – μελάνωμα – γλοίωμα )

-       Σαρκοείδωση

-       Κοκκιωματώδης αγγειίτιδα

-       Ν. Αδαμαντιάδη – Behcet

-       Σύνδρομο  Vogt – Koyanagi – Harada

Ιοί που προκαλούν χρόνια μηνιγγίτιδα

-       Ιός λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας

-       Ιός παρωτίτιδας

-       Κυτταρομεγαλοϊοί

-       Echovirus

-       HIV

-       Ιός απλού έρπητα

-       Ιός ανεμοβλογιάς – έρπητα ζωστήρα

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΑΙΤΙΑ Χ.Μ.

-       Mycobacterium tuberculosis

-       Είδη Βρουκέλλας

-       Τρεπόνημα το ωχρόν

-       Λεπτοσπείρωση

-       Nocardia

-       Actinomyces

-       Listeria monocytogenes

 

ΜΥΚΗΤΕΣ – ΑΙΤΙΑ Χ.Μ.

-       cryptococcus neoformans

-       coccidioides immitis

-       histoplasma capsulatum

-       blastomycosis dermatitidis

-       aspergillus

 

ΠΑΡΑΣΙΤΑ – ΑΙΤΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

-       Gysticercus

-       Angiostrongylus cantonensis

-       Paragonimus westermani

-       Gnathostoma spinigerum

-       Schistosoma spp

-       Echinococcus vbb

-       Strongyloides spp

-       Toxoplasma gondii

Κλινική εικόνα Χρόνιας Μηνιγγίτιδας

Συμπτώματα όμοια με εκείνα της οξείας μηνιγγίτιδας αλλά πιο αβληχρά (πυρετός, πονοκέφαλοι, ανορεξία) ενώ αυχενική δυσκαμψία παράλυση κρανιακών νεύρων, (διπλωπία – πάρεση προσωπικού νεύρου) – εστιακά νευρολογικά σημεία είναι πολύ συχνά.

Συγκοινωνών υδροκέφαλος μπορεί να εμφανιστεί, προκαλώντας dementia.

Αύξηση ενδοκρανιακής πίεσης εμφανίζεται προκαλώντας – έντονους πονοκεφάλους – υπνηλία για μεγάλο διάστημα.  

Οι Χ.Μ. προκαλεί επίσης αλλαγή του ψυχισμού του πάσχοντος ατόμου, διανοητική σύγχυση, παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, υδροκέφαλο.

Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία η Χρόνια Μηνιγγίτιδα θα επέλθει ο θάνατος εντός εβδομάδων, μηνών. Ακόμα τα συμπτώματα της Χρόνιας Μηνιγγίτιδας μπορεί να υπάρχουν για πολλά χρόνια. (Π.χ.: στη νόσο lyme).

Διάγνωση:

Η διάγνωση θα γίνει με έλεγχο CTS ή MRI εγκεφάλου, αλλά και με ειδικές εξετάσεις (PCR στην περίπτωση της TBC με αντισώματα στη νόσο lyme – κυτταρολογική ΕΝΥ στις νεοπλασίες – μέτρηση ACE στο ΕΥ για την Χ.Μ. Σ.Κ. σαρκοείδωσης – καρκινικοί δείκτες CD27  για λεμφοειδείς νεοπλασίες).

Θεραπεία:

Αφορά το υποκείμενο νόσημα που προκαλεί τη Χρόνια Μηνιγγίτιδα.

 

 

 

 

Ref:

-       Merc Man. 19η έκδοση                                                       

-       Ζ. Ψαραδάκη

-       Βικιπαίδεια