Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
Το κόστος της κρίσης και η άδικη κατανομή του στην Ελλάδα 2009-2014
17/03/2015

Κατά την διάρκεια της περιόδου 2009-2014  η Ελλάδα υπέστη:

1) Eντυπωσιακή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση της ανεργίας, διόγκωση του Δημοσίου Χρέους.
Η ζημία που έγινε από τη  χρηματοπιστωτική κρίση και την πολιτική που εφαρμόστηκε είναι μεγάλη. Η πολιτική της εντατικής και επεκτατικής λιτότητας έχει βυθίσει την Οικονομία σε ύφεση χωρίς τέλος. Ακόμα και αν η ανάπτυξη επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα δεν μπορεί να επανορθώσει τη ζημία που έγινε.

2) Ανυπολόγιστη είναι η βλάβη της Ελληνικής κοινωνίας. H κατανομή του βάρους της κρίσης υπήρξε άδικη. Ενώ οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα.
Μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, φτωχοί, μη προνομιούχοι επωμίστηκαν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το εισόδημά τους εξαφανίζεται (αν χάσουν  τη δουλειά τους) ή συρρικνώνεται δραματικά (με τη μείωση των μισθών), οι Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας  υποβαθμίζονται εξ αιτίας των μεγάλων περικοπών και η ζωή των πολιτών αλλάζει προς το χειρότερο. Οι μονογονεϊκές και οι πολύτεκνες οικογένειες, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι αισθάνονται περισσότερο τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης και της εφαρμοζόμενης πολιτικής. 

3) Οι εξελίξεις για τον Ελληνικό πληθυσμό ήταν δυσμενείς μέχρι σήμερα και προβλέπεται να είναι δραματικές στο μέλλον. Οι γεννήσεις μειώνονται, η γήρανση του πληθυσμού αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και η αποδημία νέων Ελλήνων με προσόντα είναι για την Ελλάδα πραγματική «γενεοκτονία».
Η μελέτη χωρίς να παραλείπει  τις θετικές επιπτώσεις της κρίσης που προέρχονται κυρίως από την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, αποδεικνύει ότι η οικονομική, κοινωνική, πολιτική  και δημογραφική κρίση καταλήγουν στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Η Ήρα Έ΅κε-Πουλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νο΅ικά στο Πανεπιστή΅ιο Αθηνών. Στη συνέχεια έκανε ΅εταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, όπου πήρε το δίπλω΅α του δεύτερου κύκλου σπουδών του Ινστιτούτου για τη Μελέτη της Οικονο΅ικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Institut d’ Etude de Dévelopement Economique et Social) και το Δίπλω΅α Ανώτατων Οικονο΅ικών Σπουδών (Diplôme d’ Etudes Supérieures de Sciences Economiques) του Université Paris 1. Ανακηρύχτηκε Διδάκτορας (Doctorat d’ Etat est Sciences Economiques) του ιδίου Πανεπιστημίου ΅ε βαθ΅ό ’ριστα (mention très bien) για τη Δια­τριβή: «Το κόστος της Πανεπιστη΅ια­κής Εκπαίδευσης στη Γαλλία» ΅ε Πρόε­δρο της Εξεταστικής Επιτροπής του Διδακτορικού, τον Καθηγητή Henri Bartoli.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ασχολείται ΅ε τις διάφορες πτυχές της δημογραφικής κατάστασης στην Ελλάδα. Έχει λάβει ΅έρος σε Διεθνή Συνέδρια για Δη΅ογραφικά θέ΅ατα και έχει δη΅οσιεύσει άρθρα και επιστη΅ονικές ΅ελέτες σε Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική και Πορτογαλική γλώσσα. Είναι ΅έλος της Ακαδη­΅ίας Επιστη΅ών της Νέας Υόρκης και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δη΅ογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ).


Συγγραφέας: Ήρα Έ΅κε-Πουλοπούλου
ISBN: 978-960-7941-11-4
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 372
Εκδόσεις Βογιατζή
Τιμή: 18 €

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης