Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ«Μελέτη και απασχόληση μαθητών δημοτικού»
22/10/2013

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων λειτουργεί νέο αυτοχρηματοδοτούμενο τμήμα Μελέτης και Απασχόλησης μαθητών Δημοτικού με την Δασκάλα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κα Τούμπανου Κωνσταντίνα στο Πολιτιστικό Κέντρο «INTERNATIONAL ACTION ART».

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα απευθύνονται σε γονείς οι οποίοι, αφενός δεν έχουν το χρονικό περιθώριο να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα σχολικά μαθήματα κι αφετέρου δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι ή να απευθυνθούν σε ένα κέντρο μελέτης. Η Μελέτη θα αφορά μικρούς μας φίλους 4 – 6 ετών.

Τα παιδιά μελετούν και προετοιμάζονται καθημερινά στα μαθήματα της επόμενης μέρας, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της δασκάλας τους. Λύνουν τυχόν απορίες, κάνουν επιπλέον ασκήσεις για την εμπέδωση της ύλης τους.

Ο κύκλος των όλων των μαθημάτων απευθύνεται αποκλειστικά στις οικογένειες των μελών του Ομίλου και θα χρειασθεί η καταβολή ενός μικρού συμβολικού αντίτιμου.

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης