Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
05/05/2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος του συγγραφέα

Πρόλογος του Γιώργου Πιπερόπουλου

Εισαγωγή
•Το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και ο ρόλος των ηγετικών στελεχών
•Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
•Η δική μας δομική κρίση και οι επιπτώσεις της
•Τι δει γενέσθαι
•Ο ρόλος των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών

ΜΕΡΟΣ Α'

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Η ομαδικότητα ως παράγων επιτυχίας

•Παρεξηγήσεις για την λειτουργία των ομάδων
•Χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ομάδων
•Βασικές ανάγκες ομάδων ◦ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
◦ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
◦ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Μοντέλο λήψης αποφάσεων

1.Πληροφοριακά στοιχεία
2.Ορισμός του προβλήματος
3.Συγκέντρωση ιδεών
4.Αξιολόγηση ιδεών
5.Λήψη απόφασης
6.Εκτέλεση απόφασης
7.Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
•Διαχείρηση διαφορών
•Στοιχεία της δυναμικής διευθέτησης διαφορών
•Ανταγωνισμός, συνεργασία ή ... τι;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κλειδί για θετικές ανθρώπινες σχέσεις

•Η τέχνη της επικοινωνίας
•Η αντίληψη: Πως διαμορφώνεται και πως επιδρά
•Η ικανότητα να ακούμε με προσοχή
•Μορφές και επίπεδα επικοινωνίας
•Επικοινωνιακός μονόδρομος ή ανοιχτή επικοινωνία;

ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

•Αποτελεσματικότητα: Με ποιο κόστος;
•Διαδικασία: Μέσο, όχι σκοπός
•Ρόλοι μελών στη λειτουργία της ομάδας
•Ρόλοι επίτευξης στόχων
•Ρόλοι συντήρησης της ομάδας
•Το φαινόμενο της γυάλας (fishbowl effect)

Η ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

•Φυσικές Ανάγκες
•Ανάγκες ασφαλείας
•Κοινωνικές ανάγκες
•Ανάγκες του "ΕΓΩ"
•Ανάγκες αυτοολοκλήρωσης
•Διεύρυνση και εμπλουτισμός της εργασίας ως μέσου υποκίνησης


ΜΕΡΟΣ Β'

ΗΓΕΣΙΑ
Η ηγεσία ως λειτουργία

•Η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη
•Παραδοσιακό αφεντικό και σύγχρονος ηγέτης
•Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της "Θεωρίας Χ"
•Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της "Θεωρίας Υ"
•Ηγετικά στυλ
•Ελαστική ηγεσία
•Ο μάνατζερ-ηγέτης απέναντι στον άνθρωπο και την παραγωγικότητα
•Ηγετικοί τύποι
•Ατομικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγετικού στελέχους

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το τρίγωνο: Δυναμισμός, συναίσθημα, λογική

•Ο δυναμικός
•Ο συναισθηματικός
•Ο λογικός

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Interpersonal feedback

•Το "Παράθυρο Τζοχάρι"
•Οι βασικοί κανόνες της διαπροσωπικής πληροφόρησης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

•Η προετοιμασία
•Η διαδικασία προσωπικού προγραμματισμού
•Ένα βοήθημα (ανάλυση και καθορισμός προσωπικών στόχων

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

•Η τεχνική των ερωτήσεων
•Η παγίδα του εμπειρογνώμονα ◦Ένα παράδειγμα εφαρμογής του συμβουλευτικού ρόλου
◦Σενάριο άσκησης συμβουλευτικού ρόλου

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ηγεσία και μάνατζμεντ. Είναι το ίδιο;

•Σημαντικοί ορισμοί: Μάνατζερ και ηγέτης
•Τα σταδια εξέλιξης
•Ο διοικητικός ρόλος της ηγεσίας

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ

•Όραμα και δράση
•Το όραμα
•Η αποστολή
•Οι βασικές αξίες
•Γνωρίζουμε που θέλουμε να πάμε, αλλά ... πως θα φτάσουμε εκεί;

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

•Προγραμματισμός
•Οργάνωση και στελέχωση
•Διεύθυνση και έλεγχος
•Ποιότητα = Καινοτομία + Αριστεία + Εκπαίδευση

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

•Η αρχή του 80/20
•Αναβλητικότητα: Ο μεγάλος ένοχος
•Δοκιμασμένες πρακτικές
•Συσκέψεις για αποτελέσματα ή για σπατάλη χρόνου;
•Χρηστικά βοηθήματα για την αποτελεσματική διαχείρηση του χρόνου

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

•Ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στάσης μας
•Η νέα τάξη πραγμάτων
•Τμήμα ή Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η διαχείρηση της πιο σημαντικής μας επένδυσης

•Περιγραφή θέσης εργασίας
•Εντοπισμός, προσέλκυση και επιλογή προσωπικού
•Εκπαίδευση και ανάπτυξη ως παράγοντας παραγωγικότητας
•Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
•Εκπαίδευση εκτός χώρου εργασίας
•Μέτρα απόδοσης
•Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, αυξήσεις αμοιβών, προαγωγές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Συγγραφέας: Νίκος Σκουλάς
ISBN 978-960-49404-0-2
ΕΚΔΟΣΕΙΣ NSA

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης