Σαββατοκύριακo
19-20  Ιανουαρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3044RSS FEED
Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων
23/12/2014

Το αντικείμενο του βιβλίου είναι το σχετικά νέο και εξαιρετικά επίκαιρο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης των κινδύνων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εμπέδωση της μεθοδολογίας της διαχείρισης των κινδύνων, στο επίπεδο του ατόμου, του νοικοκυριού, της επιχείρησης, και της κοινωνίας.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων εντοπισμού, αναγνώρισης, μέτρησης, και διαχείρισης των κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζημιογόνα ενδεχόμενα. Με τα τελευταία ασχολείται αποκλειστικά η ασφάλιση, η οποία είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνων.

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού της ασφάλισης. Το τρίτο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στα ζημιογόνα ενδεχόμενα των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και παρουσιάζεται όλη η γκάμα των ασφαλιστηρίων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην ανάλυση των ζημιογόνων ενδεχόμενων στο χώρο των διαρκώς διευρυνόμενων αστικών ευθυνών στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στα πολλαπλά ασφαλιστήρια που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα αυτό.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια πανοραμική παρουσίαση όλων των προσωπικών κινδύνων του «κύκλου της ζωής» των ανθρώπων και δίνεται έμφαση στα συστήματα των πολλαπλών ασφαλιστικών συστημάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, που έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες κοινωνίες για την αντιμετώπιση των ζημιογόνων ενδεχόμενων του πρόωρου θανάτου, των ατυχημάτων, των ασθενειών, και της Τρίτης Ηλικίας.

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς καθώς και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

 
 
Μιλτιάδης Νεκτάριος
ISBN 978-960-02-3035-2
Σχήμα 24x17
Σελίδες 608
Τιμή: € 43,00 (δεν συμπερ. 6,5% ΦΠΑ)
Έκδοση Αθήνα 2014
Εκδόσεις Παπαζήση 
 
 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης