Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
13/07/2015

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο με αξιοσημείωτες συνέπειες στη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση του ατόμου. Το μέγεθος των συνεπειών σε συνδυασμό με την παντελή απουσία μελετών στον ελλαδικό χώρο, ώθησε την ερευνητική μας ομάδα να διερευνήσει τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Η έρευνα αυτή αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια καταγραφής της υποκειμενικά βιωμένης εμπειρίας της έλλειψης εργασίας κατά την περίοδο της ελληνικής λιτότητας.

Μια ομάδα άνεργων ηλικίας 25-55 ετών, οι οποίοι βίωναν την απώλεια εργασίας για περισσότερους από έξι μήνες, κλήθηκαν να περιγράψουν την εμπειρία και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της νέας κατάστασης, καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που έχει επιφέρει η ανεργία στην εικόνα τους και για το τι σκέφτονται για το μέλλον.

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2014 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ανά χείρας πόνημα.

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Νικηταρά 2 & Εμμ. Μπενάκη,

106 78 Αθήνα

τηλ.: 210 3822496, 210 3838020

fax: 210 3809150

email: papazisi@otenet.gr

web site: www.papazisi.gr

 

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:

Σιατίστης 7,

546 31 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 227410

email: natasapelagidou@papazisi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης