Σαββατοκύριακo
20-21  Ιούλιος 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5053RSS FEED
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΕΕ: Φιλόδοξη για τη συμφωνία του 2015
05/12/2014

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που διεξάγεται έως τις 12 Δεκεμβρίου στη Λίμα, στο Περού, να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύναψη μιας νέας, νομικά δεσμευτικής, παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι, το επόμενο έτος.

Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι η νέα συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά και θα διευρύνει τις συλλογικές διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 40% που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο, μαζί με την επακόλουθη αναγγελία εκ μέρους των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με τους μελλοντικούς τους στόχους, αποτελούν σαφείς ενδείξεις για συνολική επίλυση.

Η ΕΕ εκπροσωπείται στη Λίμα από τον κ. Gian Luca Galletti, τον υπουργό Περιβάλλοντος της Ιταλίας, η οποία τη στιγμή αυτή κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και τον κ. Miguel Arias Cañete, επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια.

Ο υπουργός κ. Galletti δήλωσε: «Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την αυξανόμενη πίεση για μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Όλες οι χώρες πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους το ταχύτερο δυνατόν εντός του 2015, ώστε να καταστεί δυνατή μια διαφανής διαδικασία αξιολόγησης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις συμβαδίζουν με την επιστήμη και ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου.»

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker αναγνώρισε την «οικοδόμηση μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης με μια πολιτική για την κλιματική αλλαγή προσανατολισμένη στο μέλλον» ως μία από τις δέκα προτεραιότητες της τρέχουσας Επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την ενεργειακή ένωση, κ. Maroš Šefčovič, δήλωσε: «Η Λίμα μάς δίνει έναμήνυμα ελπίδας. Μας δείχνει ότι δεν είναι πολύ αργά να διασφαλίσουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε το όριο των 2 βαθμών που συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο. Με τη νέα μας δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 2030 επιβεβαιώσαμε εκ νέου την εμπιστοσύνη μας σε μια ενεργειακά αποδοτικότερη οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής ένωσης. Εάν εντείνουμε τις εγχώριες πολιτικές και τη διεθνή συνεργασία, μπορούμε να το πετύχουμε: είναι θέμα πολιτικής βούλησης».

Ο κ. Miguel Arias Cañete, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, πρόσθεσε: «Η Λίμα αποτελεί κρίσιμο ενδιάμεσο στάδιο πριν το Παρίσι, όπου έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση που απειλεί τον πλανήτη μας σήμερα. Η τελική συμφωνία στο Παρίσι θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Η Ευρώπη ήταν η πρώτη που έδρασε ανακοινώνοντας τον στόχο μας. Η Κίνα και οι ΗΠΑ έσπευσαν να ανταποκριθούν. Τώρα αναμένουμε να συμμετάσχουν και τα υπόλοιπα κράτη με υψηλά επίπεδα εκπομπής αερίων. Ο χρόνος κυλάει· είναι ώρα για δράση».

Η συμφωνία του 2015

Φιλόδοξη

Η ΕΕ ζητεί από όλα τα μέρη να παρουσιάσουν προτάσεις με φιλόδοξους στόχους μετριασμού των επιπτώσεων έως το τέλος του Μαρτίου 2015. Αυτό συνάδει με το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα και θα καταστήσει δυνατή μια διαδικασία ανάλυσης και εξέτασης της φιλοδοξίας των επιμέρους και συνολικών προσπαθειών πριν από τη Διάσκεψη του Παρισιού. Θα επιτρέψει στην παγκόσμια κοινότητα να κατανοήσει τα μέτρα και τις προσπάθειες που απαιτούνται ώστε να παραμείνει στην πορεία διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς.

Διαφανής

Οι αναγνωρισμένες μέθοδοι για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά με τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που αναλήφθηκαν στο Παρίσι θα επιτρέψουν στα συμβαλλόμενα μέρη να μετρούν το βαθμό στον οποίο προχωρούν συλλογικά προς τους τεθέντες στόχους. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας των εγχώριων πολιτικών κατά συγκρίσιμο τρόπο.

Διαρκής

Η νέα συμφωνία για το κλίμα πρέπει να εκπονηθεί για να διαρκέσει. Η ΕΕ επιθυμεί μια διαδικασία για την τακτική ενίσχυση των δεσμεύσεων μείωσης των εκπομπών που θα ενσωματωθεί στη συμφωνία του 2015. Αυτό θα επιτρέψει στα συμβαλλόμενα μέρη να ανταποκρίνονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και να εξετάζουν την αύξηση των φιλοδοξιών υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία διατηρεί τον πλανήτη σε μια μακροπρόθεσμη πορεία που συνάδει με τον στόχο κάτω των 2 βαθμών.

Ισορροπημένη

Αν και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή και η χρηματοδότηση για το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσες μιας ισορροπημένης συμφωνίας του 2015.

Τι αποτελέσματα αναμένει η ΕΕ από τη Λίμα;

Η διάσκεψη για το κλίμα που θα διεξαχθεί στη Λίμα θα είναι ένα ορόσημο για την επιτυχή έκβαση στο Παρίσι. Στη Λίμα πρέπει να διασφαλιστεί ότι:

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας του 2015 θα συμφωνηθούν ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις το 2015·

Θα συμφωνηθεί η λήψη μιας απόφασης η οποία θα εξασφαλίζει ότι οι προτάσεις για μείωση των αερίων θερμοκηπίου που θα υποβάλουν οι χώρες κατά τους προσεχείς μήνες θα είναι διαφανείς, μετρήσιμες και συγκρίσιμες·

Θα υπάρχει μια διεθνής διαδικασία πριν από τη Διάσκεψη του Παρισιού το 2015 για να μελετήσει και να αναλύσει τη φιλοδοξία και την επάρκεια των επιμέρους και συνολικών προτάσεων έναντι του στόχου κάτω των 2 βαθμών·

Οι εργασίες για την ενίσχυση των επιδιωκόμενων δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων πριν το 2020 συνεχίζονται.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ για το κλίμα το 2014

Ως ο μεγαλύτερος παγκοσμίως χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα υποβάλουν εκθέσεις στη Λίμα όσον αφορά την από μέρους τους χρηματοδότηση για το κλίμα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μόνο το 2013, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συλλογικά παρείχαν 9,5 δισ. ευρώ για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας σε χώρες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και σε εκείνες με τα λιγότερα μέσα αντιμετώπισης.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης