Τρίτη
16 Απριλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4958RSS FEED
ΣΤΗ ΒΟΝΝΗΜε φιλόδοξες προτάσεις η ΕΕ στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή
07/06/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή, πραγματοποιούνται στην Βόννη μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Στις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει τη συμβολή της με στόχο να οριστούν πιο φιλόδοξοι στόχοι στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης για το κλίμα έως το 2020.

Η δεκαήμερη συνεδρίαση αποτελεί μια ευκαιρία για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος με στόχο τη σύναψη παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2020, η οποία συμφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, καθώς και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της διεθνούς δράσης για το κλίμα πριν από το 2020.

Αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για τη γεφύρωση του μεγάλου χάσματος που διαπιστώνεται μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων των χωρών για τον περιορισμό των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της μείωσης των εκπομπών που χρειάζεται για να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τη θερμοκρασία που επικρατούσε πριν από τη βιομηχανική εποχή.

Προτεραιότητα για την ΕΕ στη Βόννη θα είναι να σημειωθεί πρόοδος για τη λήψη απόφασης στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Λίμα τον Δεκέμβριο σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση των φιλόδοξων στόχων στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα πριν από το 2020.

Κατά τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2020, σημαντική προτεραιότητα των εργασιών στη διάσκεψη της Βόννης θα έχει η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να παράσχουν οι χώρες κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τη μείωση των εκπομπών στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να κατανοηθούν και να εξεταστούν.
Στόχος είναι να ληφθεί απόφαση επί των εν λόγω πληροφοριών στη Λίμα.

Όλες οι χώρες συμφώνησαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών πολύ πριν από τη Διάσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβριο 2015 στην οποία πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία για την περίοδο μετά το 2020, και αν είναι δυνατό ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Δηλώσεις της αρμοδίας Επιτρόπου

Η επίτροπος κ. Connie Hedegaard, αρμόδια για θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Μολονότι έχουμε ήδη στρέψει την προσοχή μας πέρα από τα χρονικά όρια της τρέχουσας δεκαετίας, είναι επίσης πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η δράση για την περίοδο μέχρι το 2020. Η ΕΕ θα υπερβεί ουσιαστικά τους στόχους της μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές που είχαν καθοριστεί για την περίοδο μέχρι το 2020 στο πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποφασιστική πολιτική δράση που ανέλαβαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έχουμε συμβάλει σημαντικά στη γεφύρωση του «κενού φιλοδοξίας» δηλαδή του χάσματος μεταξύ των μέτρων που είναι ανάγκη να ληφθούν παγκοσμίως και αυτών που οι χώρες προτίθενται να λάβουν έως το τέλος αυτής της δεκαετίας. Έως τον Οκτώβριο η ΕΕ θα εγκρίνει τη συμβολή της στη διεθνή συμφωνία για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2020. Και ζητούμε από άλλες μεγάλες οικονομίες να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίτευξη πιο φιλόδοξων μέτρων.»

Δηλώσεις Μανιάτη

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα του, με δηλώσεις του επισήμανε: «Στη συνάντηση αυτή πρέπει να σημειωθεί σοβαρή πρόοδος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παράσχουν οι χώρες όταν προτείνουν τη συμβολή τους για τη μείωση των εκπομπών στο πλαίσιο της συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2020. Η συμφωνία σχετικά με τις πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η συμβολή των χωρών στη μείωση των εκπομπών θα είναι διαφανής και θα μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή. Στη Βόννη πρέπει επίσης να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια απόφαση σχετικά με τις δυνατότητες μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο πριν από το 2020. Η ΕΕ επιθυμεί να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα δύο αυτά ζητήματα στη διάσκεψη για το κλίμα στη Λίμα τον Δεκέμβριο.»

Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των υπουργών στις 5 Ιουνίου θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν οι ανεπτυγμένες χώρες ώστε να λάβουν πιο φιλόδοξα μέτρα όσον αφορά τη δράση τους για το κλίμα κατά τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή από το 2013 έως το 2020.

Στο διάλογο μεταξύ των υπουργών στις 6 Ιουνίου θα συζητηθεί η μελλοντική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα καθώς και οι τρόποι να ενισχυθεί η δράση όλων των χωρών για το κλίμα με πιο φιλόδοξα μέτρα πριν από το 2020.

Η ΕΕ

Η ΕΕ θα παρουσιάσει σημαντικές προτάσεις για πιο φιλόδοξα μέτρα στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα στη διάσκεψη της Βόννης.

Στις συνεδριάσεις σε υπουργικό επίπεδο η ΕΕ θα παρουσιάσει τις εμπειρίες της σχετικά με την επίτευξη και την υπέρβαση των στόχων της όσον αφορά τις εκπομπές και θα εκθέσει τις ιδέες της σχετικά με τη διαμόρφωση της μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας.

Η ΕΕ θα υπερβεί πιθανώς τους στόχους της κατά 5,5 δισ. τόνους έως το 2020.
Η ΕΕ κατόρθωσε να επιτύχει την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ενώ οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 19 % μεταξύ του 1990 και του 2012, η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 44 %. Αυτή η σχεδόν κατά το ήμισυ μείωση των εκπομπών ανά μονάδα του ΑΕγχΠ, καθιστά την ΕΕ μία από τις πλέον αποδοτικές ενεργειακά οικονομίες στον κόσμο.

Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το πρωτόκολλο του Κιότο η Ένωση θα επισημάνει ότι, πράγματι, έχει υπερβεί τους επίσημους στόχους που προβλέπονταν για την πρώτη περίοδο δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου (2008-2012) με μείωση των εκπομπών κατά περίπου 4,2 δισεκατομμύρια τόνους (γιγατόνοι - Gt) ισοδύναμου CO2. Κατά τη δεύτερη περίοδο ενδέχεται η μείωση αυτή να υπερβεί τους στόχους κατά 1,3 GT επιπλέον, έτσι ώστε οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ΕΕ και την Ισλανδία1 το 2020, σύμφωνα με τις προβολές, να είναι περίπου κατά 24,5 % χαμηλότερες από τα επίπεδα του επιλεγμένου έτους αναφοράς (του 1990 στις περισσότερες περιπτώσεις).

Συνολικά η ΕΕ και η Ισλανδία αναμένεται να μειώσουν και στις δύο περιόδους δεσμεύσεων τις εκπομπές τους κατά 5,5 Gt έως το 2020 πέρα από την απαιτούμενη μείωση. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες του ενός έτους εκπομπές: το 2012, το σύνολο των εκπομπών από την ΕΕ και την Ισλανδία ανήλθε σε 4,55 Gt.

Εκτός από αυτή τη σημαντική συμβολή στη γεφύρωση του «κενού φιλοδοξίας», η ΕΕ θα καταστήσει σαφές ότι η προσφορά της να αυξήσει τον επίσημο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2020 από 20 % σε 30 %, εάν άλλες μεγάλες οικονομίες λάβουν παρόμοια μέτρα, εξακολουθεί να ισχύει.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης